Jak utworzyć konto poczty w domenie za pomocą panelu zarządzania serwerem, jak skonfigurować program pocztowy.

W celu utworzenia konta pocztowego należy zalogować się do panelu serwera używając podanego adresu i danych dostępowych. W bloku "Poczta e-mail" klikamy "Dodaj konto e-mail":

poczta1

Jeśli na koncie hostingowym występuje więcej domen, wybieramy uprzednio jedną z nich - tą, w której będziemy tworzyć konto. Kliknięcie w powyższy odnośnik poprowadzi nas do formularza, w którym wypełnimy adres konta oraz hasło do skrzynki i zatwierdzamy jego utworzenie:

poczta2

Konfigurację klienta pocztowego przeprowadzimy na przykładzie aplikacji Mozilla Thunderbird. Program do pobrania w polskiej wersji języcznej na oficjalnych stronach organizacji Mozilla.

Po instalacji programu otworzy się samoczynnie okno umożliwiające konfigurację konta pocztowego. Jeśli jest to kolejne konto w instalacji istniejącej wybieramy z menu NARZĘDZIA > OPCJE > Konfiguracja kont.

W lewym dolnym rogu z rozwijanej listy "Operacje" wybieramy "Dodaj konfigurację konta pocztowego":

poczta3

W otwartym oknie podajemy nazwę nadawcy, adres e-mail, który jest jednocześnie loginem oraz ustawione uprzednio hasło:

poczta4

Po kliknięciu "Kontunuuj" program automatycznie wyszuka nazwy serwerów umożliwiających połączenie z kontem.

poczta5

Zaznaczenie opcji IMAP spowoduje odczytywanie poczty wprost z serwera i nie będzie jej możliwe przeglądanie w przypadku braku dostępu do serwera. IMAP również w opcji domyślnej pozostawia wiadomości na serwerze, ich wielomiesięczne kumulowanie w przypadku nie dbania o okresowe czyszczenie skrzynki może spowodować przepełnienie limitów konta i uniemożliwienie funkcjonowania konta hostingowego.

Zaznaczając opcję POP3 przechodzimy klikamy "Konfiguracja zaawansowana". W adresie serwera w obu przypadkach wpisujemy mail.twojadomena.pl , gdzie "twojadomena.pl" to nazwa domeny, w której konto zostało utworzone. W nazwie użytkownika w obu przypadkach podajemy adres e-mail. Port przychodzący: 110, port wychodzący: 587.

Po ustawieniu powyższych parametrów klikamy: "Utwórz konto i edytuj jego ustawienia":

poczta6

Pojawi się okno ze wszystkimi możliwymi konfiguracjami. Jeśli odbieramy pocztę z tego samego konta na kilku urządzeniach możemy pozostawić opcję z pozostawianiem kopii wiadomości na serwerze przez zadaną ilość dni, identycznie jak na zrzucie poniżej. Nie zaleca się pozostawiania kopii wiadomości bez limitu na serwerze, bowiem ich wielomiesięczne kumulowanie w przypadku nie dbania o okresowe czyszczenie skrzynki może spowodować przepełnienie limitów konta i uniemożliwienie funkcjonowania konta hostingowego.

poczta7

Polityka prywatności


Korzystając z naszej strony automatycznie przekazujesz nam informację o sposobie, zachowaniu, urządzeniu i czasie jej odwiedzenia.


Pliki cookies

Nieniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies zapisywanych w twoim urządeniu, co umożliwia prawidłowe prezentowanie Tobie zawartych w niej treści. Możesz wyłączyć lub zablokować tylko tą domenę w twojej przeglądarce stron internetowych pozwolenie na zapisywanie plików cookies. Jednakże uniemożliwiając ich gromadzenie korzystanie z niniejszej strony może okazać się niemożliwe. Pliki cookies są niewielkimi porcjami danych i zawierają tylko i wyłącznie informacje ogólne na temat odwiedzonych adresów, nie przechowują żadnych danych osobowych.


Dane pamięci podręcznej

Strona niniejsza korzysta z danych tymczasowych zapisywanych na twoim urządzeniu. Dane tymczasowe są to składowe elementy niniejszej strony, jak na przykład zdjęcia lub obrazy tła. Zapisanie danych tymczasowych pozwala na płynniejsze działanie tej strony na twoim urządzeniu pozwalając na ich odczyt z pamięci podręcznej twojego urządzenia bez potrzeby każdorazowego pobierania tych samych elementów z serwera. W celu usunięcia tych danych wyczyść pamięć podręczną w swojej przeglądarce stron internetowych lub dane tylko dla tej domeny.


Dane osobowe

Wysyłając formularz kontaktowy z niniejszej strony lub kontaktując się za pośrednictwem klienta poczty wysyłając wiadomość na którykolwiek wskazany na stronie adres e-mail przekazujesz automatycznie swoje dane osobowe, które umożliwiają zidentyfikowanie nadawcy wiadomości i uzyskanie odpowiedzi zwrotnej.

Wysyłając formularz zobowiązujesz się do podania nazwy firmy bądź instytucji, którą reprezentujesz lub własnnego nazwiska z opcjonalnym telefonem kontaktowym oraz zwrotnym adresem e-mail. Tylko podanie prawidłowych danych umożliwi kontakt zwrotny celem udzielenia odpowiedzi, automatycznie ENSICO Studio Graficzne staje się posiadaczam tych danych. Masz prawo do zażądania usunięcia i zatarcia informacji, które przesyłasz w formularzu kontaktowym zaraz po udzieleniu odpowiedzi na wysłane pytanie. Będąc klientem masz prawo wglądu i modyfikowania danych firmowych oraz osobowych w momencie dokonywania czynności księgowych zgodnych ze stanem faktycznym na dzień ich wykonywania.
Zakres i sposób gromadzenia informacji

ENSICO Studio Graficzne nie gromadzi i nie tworzy żadnych baz danych celem ich jakiegokolwiek przetwarzania zawierających dane osobowe zawarte w pytaniach oraz ofertach handlowych użytkowników takie pytania kierujących.

Dane osobowe po udzieleniu odpowiedzi na pytania wysłane drogą elektroniczną nie są przechowywane. Dane osób fizycznych i dane księgowe są przechowywane na zasadach ogólnych, są one dostępne ogólnie w ewidencjach działalności gospodarczej. Dane klientów w postaci haseł dostępów do wykupionych usług nie są przechowywane i nie są również dostępne dla ENSICO Studio Graficzne ze względu na generowanie haseł bezpośrednio dla użytkownika z jednostronnym szyfrowaniem i dostarczane na wskazany kanał komunikacji.
Gromadzenie danych przez podmioty trzecie

Korzystając z niniejszej strony udostępniasz podmiotom trzecim informację na temat swojej lokalizacji, urządzenia służącego do łączenia, wersji i typu przeglądarki. Dane te pozyskiwane są celem wewnętrznego gromadzenia statystyk ruchu na stronie i nie są ogólnie dostępne. Informacje te pozbawione są wszelkich danych pozwalających zidentyfikować osobę dokonującą czynności w obrębie strony.

Strony www, druk. Agencja reklamowa  Ensico Radom

ENSICO Studio Graficzne
Radom, ul. Chorzowska 3 lok. 28
t: +48 690 250 600
e: e@ensi.co


Strony www, druk. Agencja reklamowa  Ensico Radom

ENSICO Studio Graficzne
Radom, ul. Chorzowska 3 lok. 28
t: +48 690 250 600
e: bok@ensi.co